Beëdigde vertalingen

Beedigde vertalingen copy

Beëdigde vertalingen

Wat zijn beëdigde vertalingen?

Beëdigde vertalingen worden ook wel gewaarmerkte of officiële vertalingen genoemd. Deze worden altijd opgesteld door vertalers die door de rechtbank zijn beëdigd en die zijn ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv) dat door de overheid wordt bijgehouden. In dat register kun je alleen worden opgenomen als je aan bepaalde eisen voldoet op het gebied van opleiding en/of ervaring. Zelf heb ik na mijn rechtenstudie een vierjarige HBO Bacheloropleiding tot vertaler afgerond. U herkent een beëdigd vertaler aan zijn of haar Wbtv-nummer (Wet Beëdigde Tolken en Vertalers) en u kunt die inschrijving online controleren.

Hoe ziet een beëdigde vertaling er precies uit?

✓ Natuurlijk is er de vertaling zelf, die op speciaal gewaarmerkt papier wordt afgedrukt. Omdat het belangrijk is dat de beëdigde vertaling er ook qua opmaak zoveel mogelijk hetzelfde uitziet als het origineel, besteed ik hier als vertaler extra aandacht aan. Het wordt vaak onderschat hoeveel tijd het kost om dit er tiptop te laten uitzien! Zeker omdat we vaak werken met documenten die als (gescand) PDF-document of zelfs als foto worden aangeleverd, en waar vaak stempels en handtekeningen op staan.

✓ Aan de vertaling wordt een goed leesbare kopie van de originele tekst toegevoegd.

✓ Het geheel wordt voorzien van een ondertekende verklaring van de vertaler.

✓ Op elke pagina van de vertaling staat bovendien de speciale stempel van de vertaler.

✓ Het volledige setje papier wordt met een ringetje aan elkaar gemaakt, zodat de papieren niet zonder beschadiging los kunnen worden gehaald.

✓ De beëdigde vertaling lever ik per aangetekende post op papier aan en per e-mail als gescande PDF.

Welke documenten moeten beëdigd worden vertaald?

Lang niet alle vertalingen hoeven beëdigd te worden. Als beëdigd vertaler lever ik dus ook “gewone” vertalingen, uiteraard met dezelfde kwaliteit. Een misverstand is dat alle juridische vertalingen moeten worden beëdigd. Dat is zeker niet het geval! Denk aan contracten, adviezen, brieven of algemene voorwaarden. Die lever ik gewoon aan in Word of PDF bijvoorbeeld.

Als het gaat om een officieel document dat voor officiële doeleinden gebruikt wordt, dan is er wél een beëdigde vertaling nodig. Het zijn vaak stukken met een juridisch karakter. Bijvoorbeeld:

✓ geboorteakten

✓  diploma´s en cijferlijsten

✓ paspoorten

✓ uittreksels van de Kamer van Koophandel

✓ getuigschriften

✓ huwelijksakten

✓ samenlevingsovereenkomsten

✓ testamenten

✓ statuten

✓ andere notariële documenten

Hoe weet ik of ik een beëdigde vertaling nodig heb?

Meestal geeft de (Nederlandse of buitenlandse) overheidsinstantie zelf aan of de vertaling beëdigd moet worden of niet. Mocht u twijfelen, dan help ik u graag verder.

Is een beëdigd vertaler beter dan een ‘gewone’ vertaler?

Om te beginnen: vertaler is geen beschermd beroep (zoals advocaat dat bijvoorbeeld wel is). Iedereen die dat wil, kan zich vertaler noemen. Maar alleen vertalers die aan (hoge) eisen voldoen op het gebied van opleiding en ervaring, kunnen beëdigd vertaler worden. Bovendien is een inschrijving in het Register maar vijf jaar geldig. In die periode moet de vertaler een flinke portie opleidingspunten halen om de inschrijving te kunnen verlengen én een bepaald aantal vertaalopdrachten afleveren. Dit waarborgt de kwaliteit die geleverd wordt. Als u kiest voor een beëdigd vertaler, dan heeft u altijd te maken met een professional die behoorlijk investeert in zijn of haar kennis en kunde. Deze vertaler neemt het vak dus serieus!

Tegelijkertijd zijn er ook veel vertalers voor wie het geen meerwaarde heeft om in het Register ingeschreven te staan: beëdigde vertalingen zijn vaak vertalingen met een juridisch karakter. Marketingvertalers, medisch vertalers, technisch vertalers enzovoorts zijn dus vaak niet beëdigd maar kunnen net zo goed zijn als een beëdigd vertaler. “Beëdiging” is op zichzelf dus geen kwaliteitskeurmerk voor vertalers buiten het juridisch vakgebied.

Wat betekent ‘legaliseren’ van een vertaling?

Legaliseren wil zeggen dat een document geschikt wordt gemaakt voor gebruik in een ander land. Dit wordt vaak vereist door instanties in het buitenland, zoals de overheid, notarissen, banken of rechtbank. Die verlangen dan dat de handtekening van de vertaler (die onder de beëdigde vertaling staat) wordt gelegaliseerd.

Hiermee wordt bevestigd dat de handtekening van de vertaler echt is en dat de vertaler bevoegd is om beëdigde vertalingen op te stellen. Een beëdigde vertaling is dus niet meteen een gelegaliseerde vertaling! Hiervoor is een extra stap nodig.

Wat is een apostille en wanneer is deze voldoende?

Vaak is het mogelijk om een beëdigde vertaling te laten legaliseren door middel van een apostille. Dit geldt voor landen die bij het Apostilleverdrag zijn aangesloten (zoals alle EU-landen).

Een apostille is een stempel of sticker met een verklaring van de rechtbank, waarmee wordt bevestigd dat de handtekening van de beëdigd vertaler echt is. Hiermee wordt het document geldig in het buitenland.

Let op: soms moet een document eerst door een andere instantie worden gelegaliseerd, voordat de rechtbank een apostille afgeeft. Dat geldt voor diploma’s, medicijnverklaringen en documenten van de Belastingdienst.

Kan Magister Translations zorgen voor een apostille op een beëdigde vertaling?

Jazeker. De kosten hiervoor zijn € 50,- exclusief btw + € 25,- aan griffierecht van de rechtbank.

Mijn vertaling kan niet via een apostille gelegaliseerd worden, kan Magister Translations mij helpen?

Als de beëdigde vertaling moet worden gelegaliseerd voor gebruik in een land dat niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan moet er een (veel) uitgebreidere legalisatieprocedure worden gevolgd via het Consulair Dienstencentrum (CDC). Ook daarbij help ik u graag. Dit is maatwerk, een offerte hiervoor stuur ik u op aanvraag toe.

 

Andere vertaaldiensten

Juridische vertalingen

Als ervaren advocaat ken ik de juridische terminologie natuurlijk goed. Ik weet hoe belangrijk de...

Zakelijke, commerciële en marketingvertalingen

Met foutloze en goed leesbare teksten heeft u als bedrijf een streepje voor in binnen-...

Toeristische vertalingen

Als groot Spanjeliefhebber en reiziger draag ik de toeristenbranche een warm hart toe. Bent u...

Vastgoedvertalingen

Bent u vastgoedprofessional, bijvoorbeeld jurist, makelaar, gestor of projectontwikkelaar? Dan help ik u graag met...